Fra forskning til praksis


Human papillomavirus  (HPV)

Kolorektalcancer


Præsentationer & publikationer

Det molekylære patologilaboratorium (MPL) udfører kliniske molekylær-diagnostiske analyser for læger og hospitaler i Region Hovedstaden. 
Nye forsknings-strategier indenfor patologien har givet os mulighed for at forbedre vores rutineopgaver og opnå forskningsresultater der giver genlyd internationalt.

Normalt er HPV infektioner forbi-gående og uskadelige, men når uheldet er ude kan HPV forårsage kræftudvikling på bl.a. livmoder-halsen. Vi arbejder målrettet på at udnytte og udvikle molekylær-biologiske teknikker til at screene for og forebygge HPV-induceret kræftudvikling.

Langt de fleste tilfælde af kræft i tyk- og endetarm opstår i det øverste tynde lag celler på tarm-
væggen, epitelcellerne. Men til forskel for livmoderhalskræft er der mange forskellige faktorer der kan være årsag til kræftforekomster i tarmene.
Det molekylære patologilaboratorium publicerer og præsenterer årligt en stor mængde forskningsresultater, mange med indsigt i og råd om hvordan man vælger de korrekte test til primær- og opfølgende screening for livmoderhalskræft.
  Læs mere     Læs mere ›  Læs mere ›  Læs mere

Copenhagen Self-sampling Initiative (CSI)  
- tilbud om HPV hjemmetestning i RegionH

HORIZON studiet sammenligner HPV screeningsteknikker

Billede1Cirka halvdelen af de kvinder der årligt rammes af livmoderhalskræft i Danmark har ikke deltaget i screeningstilbuddet for celleforandringer. Med implementering af et tilbud om HPV hjemmetestning (self-sampling) i RegionH forsøger vi at øge deltagelsen i screeningsprogrammet.

Horizon studiet har sammenlignet 4 kommercielle molekylærdiagnostiske testsystemer til påvisning af HPV virus fra celleprøver. Resultaterne, inklusiv et follow-up studium, kunne ikke udråbe nogen af de deltagende tests til "vinder", men understregede derimod nødvendigheden af at være forsigtig med at satse på en test over alle andre til alle screeningsformål og evt. lade forskellige teknikker supplere hinanden.
  Læs mere   Læs mere